Σύστημα Τηλεδιασκέψεων BigBlueButton

Βρίσκεστε στη σελίδα της παλαιάς έκδοσης της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης BigBlueButton. Για να χρησιμοποιήσετε τη νέα έκδοση της υπηρεσίας, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο.


Μπορείτε να δοκιμάσετε τις λειτουργίες της νέας πλατφόρμας με τη χρήση ενός demo δωματίου.

Αλλαγές ανάμεσα στις εκδόσεις

Παλαιά Έκδοση Νέα Έκδοση
Το κατέβασμα επιτρέπει μόνο την αποθήκευση μεμονωμένων αρχείων. Το κατέβασμα των καταγραφών δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί κατέβασμα των παλαιότερων καταγραφών μέχρι την κατάργηση της παλαιάς εγκατάστασης. Η διατήρηση των καταγραφών της παλαιάς έκδοσης δεν είναι εφικτή.
Η πρόσκληση σε δωμάτιο πραγματοποιείται με εισαγωγή των emails όλων των συμμετεχόντων και αποστολή του συνδέσμου εισόδου. H πρόσκληση σε δωμάτιο απλοποιείται και γίνεται με κοινή χρήση του συνδέσμου του δωματίου.
Ο προγραμματισμός της συνεδρίας πραγματοποιείται κατά την πρόσκληση των συμμετεχόντων. Ο προγραμματισμός της συνεδρίας αποθηκεύεται ως event στο Google Calendar για προσωποιημένη χρήση.