Σύστημα Τηλεδιασκέψεων BigBlueButton
Η υπηρεσία βασίζεται στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα BigBlueButton και μεταξύ άλλων επιτρέπει:
  • την παρουσίαση ηλεκτρονικών εγγράφων (pdf, docx, pptx, xlsx ,jpg)
  • τη χρήση ηλεκτρονικού ασπροπίνακα (whiteBoard)
  • την κοινή χρήση εφαρμογών και επιφάνειας εργασίας (Desktop Sharing)
  • την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (Chat) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης
  • τη συμμετοχή μέσω τηλεφώνου (Audio Dial-in) χρηστών που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή

Δοκιμάστε τις λειτουργίες της πλατφόρμας με τη χρήση ενός demo δωματίου.